Zoeken
Privacy & Disclaimer beleid
 
1.1 Privacy
Wij vinden privacy belangrijk voor de bezoekers van deze website. Vandaar dat we u vragen even de tijd te nemen om aandachtig ons privacybeleid door te nemen. Hier beneden geven we aan wat voor soorten info verzameld kan worden tijdens het gebruik van deze website.
 
De BedrijfsTelefoongids respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons direct verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.
 
We zullen uw persoonlijke gegevens (doorgegeven via telefoon, email en/of contactformulier) zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.
 
1.2 Logfile voor statistieken & Google Analytics
Zoals de meeste sites verzamelen wij gegevens in onze log files. Dit omvat uw IP adres, browser info gegevens (bijvoorbeeld Firefox of Internet Explorer), eventuele internet provider & een tijdstip van bezoek met hieraan gekoppeld de pagina's welke u heeft bezocht. Deze website maakt hiervoor onder andere gebruik van het websitestatistiek programma Google Analytics, een webanalyse-service die gratis wordt aangeboden door Google Inc. Analytics maakt gebruik van “cookies”. Een uitgebreide uitleg over cookies vindt u op de website https://cookiesandyou.com/. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten & is voor ons inzichterlijk d.m.v. Een inlog op dit pakket op een online locatie. Zowel De Bedrijfstelefoongids.nl alsook Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de bewerking van de verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel. Dit zijn dus echter nooit zaken die u direct aan ons heeft doorgegeven zoals besproken bij punt 1.1 : privacy.
 
1.3 Google Adsense & (sociale) netwerk connecties
Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (oa Google Adsense) die via dit kanaal op deze site adverteren kunnen. De Bedrijfstelefoongids.nl.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders. Als u de exacte bepalingen wenst te weten adviseren wij u om het privacy beleid van Google te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Voor de duidelijkheid; De Bedrijfstelefoongids.nl privacy beleid is hier niet van toepassing op; we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites. Voor het privacy beleid van onze overige externe partners kijkt u hier:
1.4 Cookies uitzetten
U kan er voor kiezen deze cookies uit te zetten in uw eigen browser. Wij raden dit echter af omdat het invloed kan hebben op het gebruik van deze site en vooral op de interactie met een website. Het wissen van cookies heeft geen zin. De volgende keer dat u een website bezoekt wordt er een nieuwe cookie aangemaakt. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.
 
2.1 Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder bronvermelding worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Aanvulling; de wetgeving rond internet ontwikkelingen en toepassingen is nog volop in beweging, waardoor hetgeen wel/niet toegestaan niet altijd duidelijk is en er ruimte is voor eigen interpretatie. Het kan dus voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyright houder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval wordt u verzocht om contact op te nemen. Dit kan via de contactpagina.

2.2 Inhoud
De informatie die door Bedrijfstelefoongids wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Informatie geplaatst door of van derden, zoals aanbiedingen, vallen onder hun eigen verantwoordelijkheid.
 
2.3 Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bedrijfstelefoongids kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Tevens aanvaardt deze website geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van aanbiedingen op deze website, en van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. De afnemer / opnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Nederlands recht is van toepassing. Geschillen worden bij een Nederlandse rechter beslecht.
 
Het privacybeleid & de disclaimer van deze website kunnen regelmatig gewijzigd worden. Indien u veel belang hecht aan de informatie op deze pagina raden wij u aan deze regelmatig opnieuw door te nemen.
X

Let op:
Er komen meldingen binnen van valse facturen. Oplichters doen zich voor als zijnde onze legitieme gids. Bedrijfstelefoongids is echter een gratis service.
Wij zullen nooit zomaar een factuur sturen, niet betalen dus!