Zoeken

Zo begin je goed voorbereid aan een functioneringsgesprek

Vaak wordt een functioneringsgesprek als iets spannends gezien. Voldoe je aan de verwachtingen van je leidinggevende? Wat zijn de punten waar je de komende maanden aan zal moeten werken? Een functioneringsgesprek hoeft echter niet spannend te zijn, wanneer je zorgt voor een goede voorbereiding. Dit gesprek zou niet alleen gericht moeten zijn op de feedback van je leidinggevende; als medewerker heb je normaliter ook de kans om input te leveren. Wat zijn je eigen wensen richting de toekomst? Hoe ervaar je de manier van leidinggeven binnen de organisatie? Waar ontbreekt het voor jou aan? Zie het als een heel open gesprek tussen een medewerker en leidinggevende.

Terugblikken en vooruitkijken bij een functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek is enerzijds gericht op het terugblikken op de afgelopen periode, vaak een periode van half jaar tot een jaar. Welke prestaties heb je neergezet? Hoe beoordeelt een leidinggevende je inzet? Enzovoorts. Denk voorafgaand aan het gesprek zelf ook eens na over jouw kijk op deze periode. Ben je tevreden over de behaalde prestaties? Hoe ervaarde je de werkdruk gedurende dit jaar? Heb je kansen laten liggen, waar je in het komend jaar aan wilt werken?

Dat laatste biedt een mooie brug naar het tweede deel van een functioneringsgesprek: het vooruitkijken. Voorkom dat een functioneringsgesprek uitsluitend gericht is op het terugblikken. Je wilt weten wat je het komend jaar van je leidinggevende mag verwachten en andersom, wat deze van jou verwacht. Welke vaardigheden moet je verbeteren? Wat is het potentieel dat je leidinggevende in je ziet en wat betekent dat concreet voor bijvoorbeeld je kansen om door te groeien in de organisatie?

Zoek voor het functioneringsgesprek alvast eens een aantal opleidingen op, die voor jouw functie relevant kunnen zijn. Tijdens het gesprek kun je aankaarten deze te willen gaan volgen en direct bespreken welke financiële mogelijkheden hiervoor geboden worden.

Functioneringsgesprek is geen beoordelingsgesprek

Regelmatig wordt een functioneringsgesprek verward met een beoordelingsgesprek. Dit betekent dat zo’n gesprek veel eenzijdiger is, dan je op voorhand wellicht verwacht. Het is bij een functioneringsgesprek uitdrukkelijk de bedoeling dat er in twee richtingen gesproken wordt; de leidinggevende deelt hoe deze jouw prestaties beoordeelt en andersom. Heb je het gevoel zelf niet aan het woord te komen tijdens het gesprek? Wijs je leidinggevende dan nog eens op het doel van een functioneringsgesprek. Samen proberen jullie richting te geven aan je ontwikkeling in de komende maanden.

X

Let op:
Er komen meldingen binnen van valse facturen. Oplichters doen zich voor als zijnde onze legitieme gids. Bedrijfstelefoongids is echter een gratis service.
Wij zullen nooit zomaar een factuur sturen, niet betalen dus!