Zoeken

Waarom is bedrijfshulpverlening verplicht?

Met bedrijfshulpverlening (BHV) wordt een onderdeel van de organisatie bedoeld, waarbij het verplicht is voor de werkgever om de risico’s van werknemers te documenteren. Het is verplicht om de risico’s te inventariseren en om een bedrijfshulpverleningsplan op te stellen. Dit is verplicht volgens de arbeidsomstandighedenwet en hierbij is het zeer belangrijk dat die elke periode herzien wordt. Maar waaruit bestaat dit plan eigenlijk? Een bedrijfshulpverleningsplan bestaat uit de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bedrijfshulpverlener. Het is mogelijk voor werkgevers om zelf de bedrijfshulpverlener te zijn binnen een organisatie. Echter, is het dan belangrijk dat de werkgever bij afwezigheid een werknemer aan kan wijzen die de taken overneemt. Hiervoor moet er een bedrijfsopleiding voor bedrijfshulpverlening gevolgd worden.

Waar moet je aan voldoen als bedrijfshulpverlener?

Het is belangrijk dat een bedrijfshulpverlener beschikt over een certificaat en voldoet aan de eisen die door de wet zijn voorgelegd. Het is onmogelijk voor werknemers om een certificaat te ontvangen dat niet is uitgegeven door een instantie die erkend wordt door de Raad van Accreditatie.  

Welke taken heeft een bedrijfshulpverlener:

  • Inschakelen hulpdiensten;
  • Beginnende brand blussen;
  • Eerste hulp verlenen bij ongevallen;
  • Verantwoordelijk voor het ontruimen van het bedrijfspand;
  • Reanimatie & AED.

Hoeveel bedrijfshulpverleners moeten er aanwezig zijn?

Waar in de Arbowet vóór 2007 nog vermeld werd dat er per 50 medewerkers minimaal één bedrijfshulpverlener aanwezig moest zijn, is dat na 2007 niet meer het geval. Echter, zijn organisaties wel verplicht om om gepaste maatregelen te nemen over de bedrijfshulpverlening. Als werkgever is het belangrijk dat je in de gaten houdt of er op elk moment genoeg bedrijfshulpverleners op de werkvloer zijn. Zo moet je rekening houden met ziekte, vakantie en met de samenstelling van je personeelsbestand.

VCA-Certificaat voor ondernemers: Wat houdt het in?

De Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) zorgt voor veiligheid en gezondheid binnen bedrijven.  Veiligheid Checklist Aannemers is een bepaald programma waar verschillende inzichten zijn gebundeld over veiligheid en gezondheid op werk. Met een VCA-certificaat toont een bedrijf dat zij veilig en gezond te werk gaan en dat dit als belangrijk onderdeel gezien wordt. Een Veiligheid Checklist Aannemers is ontwikkeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of die werkzaamheden uitvoeren in risicovolle omgevingen.

De voordelen van een VCA-certificaat

  • Een veilige werkomgeving voor werknemers;
  • Risico’s worden in kaart gebracht;
  • Aansprakelijkheid wordt gedekt;
  • Voldoen aan belangrijke ARBO-regels.
X

Let op:
Er komen meldingen binnen van valse facturen. Oplichters doen zich voor als zijnde onze legitieme gids. Bedrijfstelefoongids is echter een gratis service.
Wij zullen nooit zomaar een factuur sturen, niet betalen dus!